☰MENU

× HOME ABOUT TEAM EVENTS SIG'S ACADEMICS MAGAZINE

OUR TEAMaman verma

Aman Verma

(Chair)
akshay sachan

Akshay Sachan

( Vice Chair )
pooja basak

Pooja Basak

(General Secretary)
shivam garg

Shivam Garg

(Membership Chair)
tanya

Tanya Valecha

( Treasurer )
mukul jaiswal

Mukul Jaiswal

( Web Master )
Skandh

Skandh Gupta

(Technical Head)
saurav gupta

Saurav Gupta

(Event Head)
tavishi pandey

Tavishi Pandey

(Event Head)
nitika gupta

Parnika Jain

(Documentation Head)
nitika gupta

Nitika Gupta

(Joint Secretary)
Shivangi

Shivangi Jain

(Social Media Head)
shreyagarwal

Shreya Agarwal

(Member)
cheshta

Yamini Joshi

(Member)
Agrima Bhardwaj

Agrima Bhardwaj

(Member)
Shashank Singh

Shashank Singh

(Member)
Ruchika Gupta

Ruchika Gupta

(Member)
Bulbul Tyagi

Bulbul Tyagi

(Member)
Kriti Goel

Kriti Goel

(Member)
Prashant Vashisht

Prashant Vashisht

(Member)